Thứ Tư, 15 tháng 4, 2020

Đức Mẹ Tâm Linh

Tượng Bà - Núi bà Đen ( Tây Ninh)
Bà che chở cho Chúng sinh bao năm tháng thăng trầm .
Cầu cho Quốc Thái  Dân An , Mọi người đều tâm lành , hướng thiện .

0 nhận xét:

Đăng nhận xét