Thứ Năm, 16 tháng 4, 2020

LỜI NÓI ĐẦU

Trang Blog GÓC SUY NGẨM được xây dựng nhằm mục đích giúp cho các bạn , nhất là các bạn trẻ có thêm tư liệu tham khảo để rèn luyện nhân cách sống , kỹ năng làm giàu và rèn luyện thân thể.
- Hiểu đúng đạo , suy nghĩ trong sáng và hành động có ích cho bản thân và cho xã hội.
- Phát triển tư duy về khát vọng làm giàu  , cách làm giàu chân chính .
- Biết sống cho bản thân và giúp ích cho Xã hội.
- Sống có mục đích , biết làm giàu  và cũng biết hưởng thụ.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét