Thứ Tư, 15 tháng 4, 2020

Ôn Cũ -Tri Tân

Cà phê sáng 2018
Mình cùng 2 người bạn học cùng thời Đại Học Kinh tế- TP.HCM 1986-1989
Nhớ lại thời đó  sống ký túc xá quá cực khổ . Kỷ niệm đẹp !

1 nhận xét: